W dniu 20 marca uczniowie klasy 2 wyruszyli z wizytą do Gminnej Publicznej Biblioteki w Milówce. Głównym celem wyjazdu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości, inspirowanie do kreatywnego czytania, rozwijanie świadomości językowej, jak również kształtowanie umiejętności współdziałania i utrwalania nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Uczniowie zostali: oprowadzeni po obiekcie, zapoznani z pracą bibliotekarza i sposobem przechowywania materiałów bibliotecznych. Następnie cała klasa uczestniczyła w bardzo ciekawych, kreatywnych warsztatach, których celem było zapoznanie młodych uczestników z różnymi formami przekazu, takimi jak na przykład książka. Po wykonaniu „niełatwych” zadań i rozwiązaniu wszystkich zagadek, uczniowie otrzymali „słodką” nagrodę i mogli zobaczyć  ciekawą Galerię Dziadów Noworocznych w Milówce.