18 maja dzieci z naszego przedszkola, zerówki oraz drugiej klasy podjęły się bardzo odpowiedzialnego zadania. Z pomocą swoich pań posadziły kwiaty w doniczkach, które upiększą otoczenie naszej placówki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały poszczególne czynności sadzenia roślinek, a także poczuły się odpowiedzialne za pielęgnację i opiekę nad kwiatami. Dzięki bezpośredniej obserwacji miały możliwość poszerzenia wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin. Zajęcia te przysporzyły wszystkim wiele radości i satysfakcji z efektów swojej pracy.