Od 1 września nasza szkoła ma nowy organ prowadzący. Fundacja Duo z Rajczy, bo taką nazwę nosi nasz organ prowadzący, została założona w 2020 roku. Jej działalność skupia się głównie na działaniach skierowanych do lokalnej społeczności.

Kilka zrealizowanych projektów, w tym: „Czysta Rajcza – wspólne dobro”, „Z dziećmi przez tradycje regionu” czy „Potańcówka u Tomusi” pozwoliły pokazać jak bardzo różnorodna jest tematyka w obszarze, której działają członkowie Fundacji i osoby ją wspierające.

Nasza szkoła, ze względu na swój charakter, zmieniła też swoją nazwę i od 01.09.2022 to Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Fundacji Duo w Soli Kiczorze. Oprócz budynku w Soli Kiczorze nasza szkoła poszerzyła swoją działalność o oddział zamiejscowy w Rajczy Dolnej. Uczy się tam klasa IB. Względem tego budynku mamy jeszcze pewne plany rozwojowe. O wszystkich pracach i zamierzeniach szkoły, ale także i samej Fundacji, będziemy oczywiście informować na bieżąco.