Kadra Pedagogiczna

Teresa Czupajło

Teresa Czupajło

Dyrektor Szkoły

Pedagog

Pedagog Specjalny

Psycholog

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy