Choć większości ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa.

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

Kolorowe skarpetki założone nie do pary są wyrazem radości i tolerancji wobec osób z Zespołem Downa. Nasi uczniowie tym drobnym gestem pokazali jak bardzo solidaryzują się z uczestnikiem grupy rewalidacyjno – wychowawczej. Mikołaj jest z  nami odkąd pamiętamy i nie wyobrażamy sobie szkoły bez jego UŚMIECHU i  trafnych, ciętych odpowiedzi na każdy temat.