Akcja sprzątanie świata

„Moja Ziemio ukochana

życzę słońca Ci od rana

czystej wody i powietrza

żebyś była coraz „lepsza”.

Pięknych pól i czystych lasów,

trochę chmurek, śpiewu ptaków,

pięknych kwiatów letnią porą

Boś Ty naszą jest podporą.

Bardzo wszyscy Cię kochamy

i się bardzo postaramy,

by najmniejszy skrawek Twój

czysty był, jak wody zdrój”.

 

21 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji sprzątania świata. Wspólnie zakasaliśmy rękawy i wraz z wychowawcami oczyszczaliśmy Kiczorę z zalegających śmieci.

Uczniowie otrzymali gumowe rękawice i worki, a następnie wyruszyli, aby sprzątać okolice szkoły i teren naszej wsi. Celem tej akcji było kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego oraz promowanie postaw proekologicznych.

Cieszymy się, że tego dnia dopisała nam piękna pogoda!